ราคาน้ำมันวันนี้2566 เบนซิน ดีเซลล่าสุดปรับลด ขึ้นกี่รอบ ลิตรละกี่บาท

ราคาน้ำมันวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ ที่ไม่ได้รับการดูแลจากภาครัฐเหมือนกับกลุ่มน้ำมันดีเซล 

สำหรับน้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอลล์นั้น หากย้อนกลับไปในช่วงตั้งแต่หลังเทศกาลปีใหม่เป็นต้นมา ถึงปัจจุบัน "ฐานเศรษฐกิจ" พบว่ามีการปรับขึ้นราคาไปแล้ว 22 รอบ โดยปรับขึ้นล่าสุดวันที่ 26 พ.ค. 66 อีก 40 สตางค์ต่อลิตร

จากการประกาศของบมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก หรือโออาร์  (OR) และ[มจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) 

ขณะที่มีการปรับลดราคา 23 รอบ โดยล่าสุดปรับราคาลง 30 สตางค์สำหรับเบนซิน แก๊สโซฮอล์ วันที่ 30 พ.ค. 66

ทั้งนี้ จากการปรับขึ้น และลดราคาดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ เพิ่มขึ้น 1 บาทต่อลิตรตั้งแต่ต้นปี 

 

การปรับขึ้น-ลงราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันนี้ เป็นดังนี้  

กลุ่มน้ำมันเบนซิน

 • น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ลิตรละ 42.94 บาท
 • แก๊สโซฮอล์ 97  ลิตรละ 46.24 บาท (บางจาก)
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 35.15 บาท
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 34.88 บาท
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 32.84 บาท
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 33.29 บาท
 

ด้านราคาน้ำมันดีเซล มีการปรับลดราคาแล้ว 6 ครั้ง โดยล่าสุดปรับลด 50 สตางค์ เมื่อวันที่ 15 พ.ค.66 ทำให้เวลานี้ปรับลดราคามาแล้ว 3 บาทต่อลิตร

ปัจจุบันราคากลุ่มน้ำมันดีเซล ประกอบด้วย

กลุ่มน้ำมันดีเซล

 • ไฮพรีเมี่ยมดีเซล B7 ลิตรละ 41.06 บาท (โออาร์)
 • ไฮพรีเมี่ยมดีเซลS B7 ลิตรละ 41.16 (บางจาก)
 • ดีเซล B7  ลิตรละ 31.94 บาท
 • ดีเซล B10 ลิตรละ 31.94 บาท 
 • ดีเซล B20 ลิตรละ 31.94 บาท

2023-02-03T03:33:05Z dg43tfdfdgfd