ถอดสูตรความสำเร็จ '16 ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า' กับรางวัล PRESIDENT’S EXCELLENT AWARD 2023

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ไม่เพียงขับเคลื่อนผู้คน สังคม ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง แต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาการบริการลูกค้าควบคู่ไปด้วย เพราะเป็นส่วนสำคัญที่สร้างความประทับใจและมัดใจลูกค้า จึงถือได้ว่า "ผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ" คืออีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนความสำเร็จของโตโยต้า

ทุกๆ ปี "โตโยต้า" จะมอบรางวัลให้แก่ผู้แทนจำหน่ายที่มีผลงานอันโดดเด่น ผ่านการประเมินทั้งด้านยอดขาย การบริการ และความพึงพอใจของลูกค้า วันนี้ "กรุงเทพธุรกิจ" ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้บริหาร 16 คน ที่ได้รับรางวัล President’s Excellent Award 2023 จากผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมตลอดปีที่ผ่านมา เพื่อค้นหาคำตอบว่าอะไรคือกุญแจสู่ความสำเร็จที่ทำให้สามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรติ และครองใจลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ

 

ศิริวรรณ บุญวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้านครนายก จำกัด กล่าวว่า เทคนิคมัดใจลูกค้าของเราคือการดูแลรักษาลูกค้าเก่า ทำให้ส่วนแบ่งตลาดในจังหวัดนครนายกมากกว่า 60% ในทุกปี เพราะลูกค้าเชื่อมั่น แนะนำ บอกต่อ ซื้อซ้ำ จนทำให้ โตโยต้า เป็นแบรนด์รถยนต์อันดับหนึ่งในใจ ในจังหวัดนครนายกมามากกว่า 20 ปี

สุรศักดิ์ เหล่าสายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด กล่าวว่า สิ่งสำคัญคือขวัญกำลังใจของพนักงานและผู้บริหาร ช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน ถ้าพนักงานมีความสุขในการทำงาน ก็จะส่งผลถึงลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้ม การสื่อสารกับลูกค้า ทำให้ลูกค้าประทับใจ บอกต่อ และที่สำคัญคือการทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์

เรืองชัย จิตรสกุล ประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด กล่าวว่า ความสำเร็จในครั้งนี้ มาจากพลังแห่งความเชื่อมั่น เชื่อมั่นในตัวทีมงาน เชื่อมั่นในความเป็นโตโยต้า และเชื่อมั่นถึงความสำเร็จ เราต้องเต็มร้อยกับลูกค้า และที่สำคัญคือความจริงใจและความซื่อสัตย์กับลูกค้า รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ทีมงานด้วย

ปิยะพล รุ่งเพ็ชรวิภาวดี ผู้จัดการการตลาด บริษัท โตโยต้าสิงห์บุรี จำกัด กล่าวว่า เราคำนึงถึงความเป็นอยู่และความสุขของพนักงานเป็นหลัก เพื่อส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าตามนโยบายของบริษัทฯ

นันท์นภัส รุ่งเพ็ชรวิภาวดี รองประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า เมืองสองแคว จำกัด กล่าวว่า พลังแห่งทีมเวิร์กสร้างความประทับใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาลูกค้าเก่าให้แนะนำลูกค้าใหม่ๆ

พันธุ์ธัช หิรัญจิรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าเมืองเพชร จำกัด กล่าวว่า Quality and Happiness งานที่ทุกคนทำจะต้องมีคุณภาพมีความสุข แล้วส่งต่อความสุขให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้ามีความสุข มั่นใจ และไว้วางใจ

เกรียงไกร พิทักษ์ชัชวาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด กล่าวว่า เราต้องมีทัศนคติคิดบวกในงานที่ทำก่อน จึงจะสร้างพลังบวกให้เราทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งในองค์กรของเรา ทุกคนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองอย่างชัดเจน โดยรวมกันเป็น One Team One Aim เพื่อสร้างความสุขให้กับลูกค้า ถ้าเรามีสินค้าที่มีคุณภาพ การบริการที่ดี ก็จะสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจได้อย่างแน่นอน

สุธิดา โฆษิตสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด กล่าวว่า สำคัญที่สุดคือการวางเป้าหมายให้เกิดการทำงานแบบทีม ถ้าระหว่างทางติดขัดอะไร เราก็จะโค้ชชิ่งให้ เรามองว่าปัญหาไม่ใช่อุปสรรค แต่เป็นวิธีที่จะพัฒนาตนเองและเจริญเติบโต เพราะการเป็นผู้นำคือการนำเอาศักยภาพของทุกคนในทีมงานออกมาเพื่อร่วมมือกันเป็นทีม ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินกิจการมากว่า 60 ปีแล้ว เราดูแลลูกค้าเหมือนคนในครอบครัว มัดใจจากรุ่นสู่รุ่น เป็นการบอกต่อ เป็นความไว้ใจที่จะให้ดูแลคนรุ่นต่อไปของเขาด้วย

อังคณา จิตรสกุล กรรมการ บริษัท โตโยต้าริช จำกัด กล่าวว่า ความสำเร็จเกิดจากความมุ่งมั่น ความใส่ใจ เข้าใจหน้างานที่แท้จริง รวมไปถึงความเข้าใจทีมงาน และส่งพลังบวกให้พวกเขามีพลังงานดีๆ พร้อมส่งต่อให้ลูกค้า ช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาด้วยความจริงใจ 

สุทรรศนีย์ ภาณุประภา รองประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือการที่เราใส่ใจ ใช้ใจบริการ ซื่อสัตย์ ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในตัวบุคคลในองค์กร เดินตามหลักคำสอนของคุณพ่อ นั่นก็คือ "ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน"

สุธาสินี จิตรสกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าพะเยา (1994) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด กล่าวว่า ความสำเร็จในครั้งนี้มาจากทีมงานที่มีความภูมิใจในตัวเอง อีกส่วนคือรอยยิ้มจากลูกค้า เป็นความเชื่อมั่น ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนครอบครัว การบริการอย่างมืออาชีพ ทำให้ลูกค้าอยากกลับมาอีกครั้ง

สาธิตา ลิมสถายุรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท โตโยต้าตาปี จำกัด กล่าวว่า ทีมงานเราไม่ได้เป็นแค่คนขายหรือคนให้บริการอย่างเดียว เรามองว่าเราเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้า ให้บริการด้วยความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ตลอดอายุการใช้งานของรถลูกค้า สำหรับเป้าหมายต่อไปคือ การปรับปรุงในทุกวัน ทุกแผนก ผู้บริหาร และพนักงานของเราใส่ใจในเรื่องนี้

ชัยภัทร ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าเพิร์ล ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด กล่าวว่า ทำงานร่วมกันเป็นทีมใหญ่ มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ทีมเวิร์กที่ดี ดูแลลูกค้าโดยใส่ใจในรายละเอียดของลูกค้าแต่ละคนอย่างดีที่สุด นอกจากนั้นยังฝากทิ้งท้ายว่า เราต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดอยู่กับที่ และทำทุกวันให้ดีกว่าวันที่ผ่านๆ มา

สมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด กล่าวว่า การบริการที่ดีคือการเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด บุคลากรของเรามีความเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี โดยแต่ละคนก็มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องรถยนต์ พร้อมให้คำปรึกษาให้คำแนะนำที่ดีกับลูกค้าของเรา เรายังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาการบริการในทุกๆ มิติ เพื่อความสุขสูงสุดของลูกค้า

กมลรัตน์ โฆษิตสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า เมืองสุพรรณ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด กล่าวว่า พลังแห่งความมุ่งมั่น สร้างความมั่นใจและความไว้วางใจ เราบริการลูกค้าด้วยความเต็มใจและตรงไปตรงมา

ทรงธรรม ฐิติปุญญา ประธานบริหาร บริษัท โตโยต้า พรีเมี่ยม พิษณุโลก จำกัด กล่าวว่า การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าของพนักงานเรา ทั้งพนักงานขาย พนักงานบริการ ทุกส่วนมีโอกาสสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เราพยายามให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งที่ดีๆ ให้กับองค์กร ซึ่งแน่นอนว่าท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่ออกมาต้องส่งผลไปถึงลูกค้าของเรา ทำให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่าเรามีความตั้งใจในการบริการ

และนี่คือบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นของ โตโยต้า ที่มุ่งสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนไทยมากว่า 60 ปี

2024-07-05T05:19:57Z dg43tfdfdgfd