เช็กเลย! ราคาน้ำมันวันนี้ แก๊สโซฮอล์-ดีเซล ลิตรละเท่าไหร่

เช็กเลย! ราคาน้ำมันวันนี้ แก๊สโซฮอล์-ดีเซล ลิตรละเท่าไหร่

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้รายงานสถานการณ์ราคาขายปลีกน้ำมันวันนี้ ณ สถานีบริการต่างๆ รวม 10 ราย ประกอบด้วย

ราคาน้ำมัน บางจาก

ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 : ราคา 41.16 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S B7 : ราคา 31.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S : ราคา 31.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล B20 S : ราคา 31.94 บาท/ลิตร

ไฮพรีเมียม 97 แก็สโซฮอล์ 95++ : 46.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 33.59 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 33.14 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.18 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.45 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด ปตท. 

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.45 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 42.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 33.14 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 33.59 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.18 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 : ราคา 43.24 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 : ราคา 31.94 บาท/ลิตร

ดีเซล พรีเมี่ยม B7 : ราคา 41.06 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 31.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา : 31.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด พีที (PT)

ดีเซล : ราคา 31.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 : ราคา 31.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 31.94 บาท/ลิตร

เบนซิน : ราคา 43.74 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.45 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.18 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 33.14 บาท/ลิตร

2023-05-26T01:00:57Z dg43tfdfdgfd